Input:

Elaborat o transfernim cijenama

12.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Mi smo tvrtka u vlasništvu multinacionalne kompanije sa sjedištem u Švedskoj te neke proizvode nabavljamo od tvrtki iz naše grupacije, ali ne u velikim iznosima. Isto tako prodajemo naše proizvode tvrtkama iz grupacije, također u neznatnim iznosima u odnosu na naše prihode. Do sada nas nitko nije tražio elaborat o transfernim cijenama i na spomen elaborata djelatnicima naše PU njima to ništa ne znači. Jesmo li obveznici sastavljanja elaborata te postoji li neko ograničenje vezano uz obvezu sastavljanja elaborata u smislu iznosa ostvarene prodaje/nabave u odnosu na ukupnu prodaju/nabavu?

Cijene između povezanih osoba moraju biti određene na isti način kao da se posluje sa nepovezanim osobama. U protivnom, ako se između povezanih osoba u njihovim poslovnim odnosima ugovore takve cijene ili drugi uvjeti koji se razlikuju od cijena ili drugih uvjeta koji bi se ugovorili između nepovezanih osoba, potrebno je svu dobit u svoti u kojoj bi bila ostvarena, kad bi se radilo o odnosima između nepovezanih osoba, uključiti u poreznu osnovicu povezanih osoba. Prema poreznim propisima, u skladu sa čl. 13. st. 4. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04-50/16), poslovni odnosi između povezanih osoba priznati će se samo ako porezni obveznik posjeduje i na zahtjev Porezne uprave pruži podatke i informacije o povezanim osobama i poslovnim odnosima s tim osobama, metodama kojima se koristi za utvrđivanje usporedivih tržišnih cijena i razlozima za odabiranje konkretnih metoda. Rok za pripremu i predaju dokumentacije o transfernim cijenama nije propisan poreznim propisima, međutim dokumentacija bi trebala postojati barem u trenutku predaje porezne prijave, tj. trebalo bi ju moći dostaviti odmah po zahtjevu Porezne uprave. Također, porezni propisi svojim odredbama ne navode iznimke u smislu da porezni obveznik ne treba pripremiti dokumentaciju u slučaju kada postoji manji opseg transakcija s povezanim osobama.  Za potrebe transfernih cijena, povezanim osobama smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva. Povezane osobe mogu biti inozemna i tuzemna povezana društva. Naime, dokumentaciju o transfernim cijenama potrebno je pripremiti i

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: