Input:

Isplata kapitalnih pričuva

28.6.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.12.2.5 Isplata kapitalnih pričuva

Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor

U 1997. godini dio nekretnine (prizemlje i dio prvog kata) koja je u vlasništvu osnivača društva unesen je u društvo kao kapitalno ulaganje, te je isto evidentirano u poslovnim knjigama kao dugotrajna imovina u aktivi i ostali kapital u pasivi u vrijednosti koja je utvrđena procjenom ovlaštenog sudskog vještaka iz oblasti arhitekture. U zemljišnim knjigama nije preneseno vlasništvo, a nekretnina se od dana unosa koristi u poslovne svrhe (uredski prostor). Vrijednost ulaganja je do 2007. godine u bilanci u pasivi iskazivana u okviru pozicije „A) a) - Upisani odnosno temeljni kapital”, a od 2008. godine u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja iskazuje se na poziciji „A) II – Kapitalne rezerve”. Očito je da se ulaganje treba smatrati ulaganjem u kapitalne pričuve, bez obzira što u vremenu ulaganja (1997. godina) nije postojalo precizno i stručno, a niti institucionalizirano objašnjenje tog pojma. U međuvremenu je nekretnina u potpunosti amortizirana i nema sadašnje vrijednosti, ali se i dalje koristi za potrebe društva. Znači da je u aktivi došlo do promjene pojavnog oblika i više nema izvornog predmeta ulaganja (slično bi se desilo da su primjerice kapitalne pričuve formirane unosom robe, pa je ona prodana i nastalo je

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: