Input:

Pozajmica u PD-IPO obrascu

28.6.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.12.2.7 Pozajmica u PD-IPO obrascu

Vedran Bradara dipl. oec., ovlašteni revizor

Tvrtka je dobila pozajmicu od fizičke osobe, odnosno člana društva, odnosno jedinog vlasnika i direktora i to još iz 1998. godine. Pozajmicu d.o.o. još uvijek vraća zajmodavcu. Obračunate kamate na pozajmicu do 2003. godine pretvorene su u pozajmicu, te se od tog razdoblja kamata više ne obračunava i čeka na isplatu ovisno o sredstvima na računu i odluci direktora. Treba li se ta pozajmica upisivati u PD-IPO obrazac za 2016. godinu, s obzirom da je bilo povrata pozajmice u prošloj godini. Kada se budu vraćale i kamate iz perioda 2003. godine bit će i podmiren porez i prirez na kapitalnu dobit. Ukupna obaveza prema zajmodavcu iznosi na dan 31.12.2016. 258.330,00 od čega je iznos kamate iz 2003. godine 195.802,62 kn . Ako se treba ova pozajmica upisivati u PD-IPO obrazac, upisuje li se kao glavnica 62.527,38 kn ili sve zajedno 258.330,00?

Pozajmice između trgovačkog društva i fizičke osobe, vlasnika trgovačkog društva se smatraju poslovnim događajem između povezanih osoba te postoji obveza izvještavanja u obrascu PD-IPO. U PD-IPO obrascu je potrebno prikazati i podatke o kamatnoj stopi, potraživanjima i obvezama za kamate nastalim tijekom poreznog razdoblja. Budući da su kamate  pretvorene u pozajmicu, u obrascu PD-IPO će se prikazati glavnica u punom iznosu od 258.330,00 kuna.

Zakon o porezu na dobit, članak 13., stavak 2. navodi:

„Povezanim osobama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe,

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: