Input:

Primici koji se ne smatraju dohotkom

4.1.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.24.2.6 Primici koji se ne smatraju dohotkom

Vesna Varšava, dipl.oec

Pitanje:

Društvo ima 1 zaposlenog koji je ujedno i jedini član društva. Može li društvo, sukladno čl. 8. st 4. Zakona o porezu na dohodak, na temelju računa za izvršeni operativni zahvat neoporezivo isplatiti na radnikov žiro račun troškove tog operativnog zahvata u privatnoj poliklinici na temelju povijesti bolesti koju je izdao liječnik te iste privatne poliklinike? Znači liječnik opće prakse nije izdao uputnicu/povijest bolesti za taj zahvat nego je to napravio liječnik u privatnoj poliklinici.

Odgovor:

Člankom 8. stavak 1. točka 4 Zakona o porezu na dohodak propisano je da se dohotkom ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiro-račun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava.

Nadalje, Pravilnik o porezu na dohodak definira u članku 4. stavak 2 slijedeće:

„(2) U skladu s člankom 8. stavkom 1. točkom 4. Zakona, dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: