Input:

Reinvestirana dobit

15.1.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Firma je u 2015. godini kupila stan koje je preuređen u poslovni prostor (uredske prostorije). U vrijednosti poslovnog prostora reinvestirali smo dobit. Kako nam je prostor postao premalen, željeli bismo taj prostor prodati, tj. zamijeniti za veći uz nadoplatu. S obzirom da je investicija korištena u reinvestiranju dobiti, možemo li taj prostor prodati, a novi prostor koji kupujemo koristiti za reinvestiranje dobiti u 2016. godini?

Pravilnikom o porezu na dobit čl.12a definirana su pravila vezano za umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit. Istim su definirani uvjeti kada se umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće priznati ako porezni obveznik naknadno:

  1. smanji temeljni kapital koji je povećan reinvestiranom dobiti i izvrši isplate članovima društva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala izvrši radi povećanja ili smanjenja drugih stavki kapitala i rezervi koje u budućim poreznim razdobljima omogućavaju isplatu dobiti, ili

  2. smanji broj radnika s kojima ima sklopljene pravovaljane ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme sukladno posebnim propisima kojima se uređuju radni odnosi, a prije isteka roka iz članka 6. stavka 7. Zakona.

  3. ako naknadno dođe do smanjenja temeljnog kapitala i u slučaju nastanka promjena iz  i i/ili u slučaju promjene strukture vlasništva. Porezni obveznik koji je izvršio reinvestiranje i njegov pravni slijednik, obvezni su Poreznoj upravi dostaviti obavijest o smanjenju temeljnog kapitala i to najkasnije do podnošenja prijave poreza na dobit za porezno razdoblje u kojem je izvršeno smanjenje temeljnog kapitala.

Budući u Vašem upitu iznosite kako želite imovinu u koju ste investirali zamijeniti većom investicijom , mišljenja sam da poslovni prostor možete prodati u svrhu nabave većeg jer se radi zapravo radi o uvećanju investicije. Također, smatram da u 2016. godini možete koristiti pravo na reinvestiranje dobiti

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: