Input:

Reprezentacija

8.5.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

2017.09.2.1 Reprezentacija

Vedran Bradara, dipl. oec., ovlašteni revizor


Zanima nas karakter darovanja koja su veća od 160,00 kn bez PDV-a. Naime, poslovnom partneru kupljena je kravata na poklon koja košta više od 160,00 kn bez PDV-a. Po navedenom računu mi ne odbijamo pretporez (u sustavu smo PDV-a - djelomično- u postotku) i nismo obveznici poreza na dobit. Računa li se na ukupan iznos računa PDV, obzirom da vrijednost dara prelazi iznos od 160,00 kn bez PDV-a?

U slučaju promidžbe (darovanja) do 160,00 kuna, bitnija je suština od same vrijednosti isporuke te vjerujem kako se posao može nesmetano obaviti i bez darovanja kravate do 160,00 kuna poslovnom partneru. Zbog toga se smatra kako

 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: