Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Konačni obračun naknade turističke članarine

17.12.2012, , Izvor: Verlag Dashöfer

Plaćanje članarina turističkoj zajednici propisano je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08. i 88/10.) (u daljnjem tekstu Zakon). Članak 3. Zakona kaže da članarinu plaća pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili podružnicu, pogon , a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti.

Članak 4. i 5. Zakona propisuje koje su to djelatnosti označene šiframa prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007 (NN 58/07. i 72/07.) na koje se primjenjuje obračun.

Pravna osoba koje se financira s više od 50% općinskog, gradskog ili županijskog proračuna, ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

Osnovica na koju se obračunava naknada za članarinu je ukupni prihod koji su obveznici poreza na dobit obvezni iskazati u računu dobiti i gubitka, te naplaćeni ukupni primici iskazani u knjizi primitaka i izdataka umanjeni za naplaćeni porez na dodanu vrijednost kod fizičkih osoba obveznika poreza na dohodak.

Za poslovne jedinice izvan sjedišta pravne odnosno fizičke osobe utvrđuje se posebna osnovica za obračun članarine. Dio ukupnih prihoda koji je ostvaren u poslovnim jedinicama umanjuje osnovicu za obračun članarine pravnoj odnosno fizičkoj osobi za obračun članarine po sjedištu.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Računovodstveno porezni savjetnik nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Računovodstveno porezni savjetnik.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci