Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Novi obveznici PDV-a

2.1.2012, , Izvor: Verlag Dashöfer

Prijava u registar obveznika PDV a do 15.01.2012. godine

Sve pravne i fizičke osobe status poduzetnika koji su u sustavu PDV a rješavaju prijavom poreznih obveznika na Obrascu P PDV, koji se predaje nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu za pravne osobe te prebivalištu ili uobičajenom boravištu za fizičke osobe i građane. Krajnji rok za podnošenje prijave radi upisa u registar je 15.siječnja 2012. god., a obveza podnošenja odnosi se na nove obveznike PDV a koji su to postali po“sili Zakona prekoračivši Zakonom utvrđenu granicu prometa tijekom 2011. god., kao i na „male poduzetnike koji dobrovoljno temeljem vlastite odluke žele ući u sustav i postati obveznikom PDV a od početka 2012. godine, neovisno o veličini ostvarenog prometa u prethodnoj godini.

Novi poduzetnici koji će prvi puta početi obavljati djelatnost tijekom 2012. i žele ući u registar obveznika PDV-a, obvezni su prijavu na P- PDV obrascu podnijeti odmah s prvim izvana primjetljivim aktivnostima koje su usmjerene na obavljanje poduzetničke djelatnosti.  

     Sukladno odredbama čl. 22. Zakona o PDV-u (Nar. nov. br. 47/95 do 94/09, dalje Zakon) te čl. 34. Pravilnik o PDV-u (Nar. nov. br. 60/96 do 89/11, dalje Pravilnik), koji uređuju tko je obveznik PDV-a, granična svota prometa za ulazak u sustav PDV-a i dalje ostaje nepromijenjena te kao i prethodnih godina iznosi 85.000,00 kn.

     Prema tome, obveznik PDV-a postaje svaka pravna i fizička osoba koja samostalno (za vlastiti račun i na vlastitu odgovornost) i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, čija je godišnja vrijednost isporuke dobara i obavljenih usluga svedena na godišnju razinu, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema čl. 11. i 11.a Zakona o PDV-u oslobođene PDV-a, iznosila više od 85.000,00 kuna bez PDV-a, a koja za fizičke osobe, zbog uvažavanja načela blagajne, mora biti i naplaćena.

     Od plaćanja PDV-a prema čl. 11. i 11a. Zakona oslobođene su univerzalne poštanske usluge i isporuke pratećih dobara uz te usluge, usluge bolničke i medicinske njege koje se obavljaju temeljem javnih ovlasti, usluge doktora medicine, stomatologije i zubnih tehničara u privatnoj praksi, usluge vezane uz socijalnu skrb, zaštitu djece i omladine, usluge obrazovanja, isporuke dobara javnih ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, usluge u okviru osiguranja i reosiguranja te određene financijske usluge kao što su ugovaranje kredita, kreditnih garancija, usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima i dr.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Računovodstveno porezni savjetnik nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Računovodstveno porezni savjetnik.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci