Nedostupan dokument, obavezna prijava
Do not fill this:

Primjer sadržaja:

Priprema inventure

5.12.2011, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pripremne radnje za inventuru

     Nakon što je donesena odluka o popisu te određena povjerenstva i osobe odgovorne za organizaciju i koordinaciju poslova na inventuri, izvršit će se potrebne pripremne radnje, koje obuhvaćaju:

  • Sastavljanje plana inventure

  • Pripremu inventurnih lista

  • Pripremu knjigovodstvenih evidencija i razne dokumentacije

  • Pripremu imovine koja će biti predmet inventure

     Inventura se treba odvijati prema unaprijed utvrđenom planu rada, kako bi se sve radnje u vezi inventure obavile nesmetano, i u što kraćem vremenu. Npr. za obavljanje inventure u visokoregalnim skladištima bit će potrebni viličari i osobe koje su osposobljene za rad viličarima. Stoga treba unaprijed točno odrediti datum i vrijeme početka inventure, kako bi povjerenstva imala na raspolaganju odgovarajuća tehnička sredstva i potrebno osoblje. Nadalje, inventuri treba prisustvovati osoba koja je materijalno odgovorna za predmet popisa, pa u slučaju spriječenosti, skladištar treba osigurati zamjenu, itd.

     Plan inventure sastavit će osoba odgovorna za organizaciju i koordinaciju inventure, u dogovoru s predsjednicima povjerenstva, a po potrebi i rukovodiocima organizacijskih jedinica gdje se inventura obavlja.

     Pored sastavljanja detaljnog plana inventure, predsjednik povjerenstva ili osoba odgovorna za organizaciju i koordinaciju inventure, članovima povjerenstva, dat će detaljne upute, bilo pismene bilo usmene, o načinu obavljanja inventure.

...
Kraj primjera
...

Pristup ovom dokumentu imaju samo pretplatnici na on line knjigu Računovodstveno porezni savjetnik nakon prijave s korisničkim imenom i lozinkom


Pretplatite se Računovodstveno porezni savjetnik.

pretplata od 12 mjeseci pretplata od 6 meseci