Input:

Fakturiranje njemačkom kupcu

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.1 Fakturiranje njemačkom kupcu

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Naše društvo isporučilo je dobro/postrojenje društvu u Njemačkoj. Društvo iz Njemačke uputilo je reklamaciju s obzirom na to da su otkrivene neke nesukladnosti. Dijelovi su naručeni od društva u Njemačkoj i bit će ugrađeni u postrojenje u Njemačkoj. Naše pitanje je kako da se izda faktura, naše društvo ima PDV broj otvoren i u Njemačkoj? Trebaju li fakturu prema nama izdati sa Njemačkim PDV brojem i zaračunati porez u Njemačkoj ili trebaju izdati fakturu s hrvatskim PDV brojem i staviti u napomenu da se radi o prijenosu porezne obveze?

S obzirom na to da je isporuka oporeziva prema primatelju smatram da je ispravno izdati račun za popravak s hrvatskim PDV brojem. Na računu se navodi napomena reverse


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: