Input:

Isplata plaće nasljedniku

4.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.15.1.2 Isplata plaće nasljedniku

univ. spec. oec. Ivan Horvatić, mag. oec.

Ovim člankom želja je upoznati čitatelje s mogućnostima i pravima po osnovi ostavinskog postupka uz naglasak na isplate plaće nasljednicima, kao i drugih vrsta primanja i pritom dati osvrt na zakonske podloge.

Zakonski okvir

Zakonski okvir regulira, kako imovinu, tako i dohodak preminule osobe kako slijedi:

- Zakonom o nasljeđivanju uređeno je nasljeđivanje imovine umrle fizičke osobe,

- Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak uređen je porezni tretman naslijeđenog dohotka,

a obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja – Zakonom o doprinosima.

Zakon o nasljeđivanju

Prema navedenom zakonu umrlu fizičku osobu nasljeđuje onaj koji je njezinom smrću stekao nasljedno pravo.

Nasljedno pravo stječe se u trenutku ostaviteljeve smrti na temelju:

- Oporuke ili

- na temelju Zakona.

Zakonom i Pravilnikom je uređen porezni tretman naslijeđenog dohotka odnosno istima je propisano:

- tko se smatra poreznim obveznikom,

- način utvrđivanja porezne osnovice kao i

- način plaćanja poreza,

- izvješćivanje o ostvarenom dohotku i

- uplaćenom porezu te rokovi izvješćivanja.

Zakonom je propisano da je porezni obveznik fizička osoba koja ostvaruje dohodak kao i:

- porezni obveznik i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti,

- nasljednik istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka te da se predujam poreza na dohodak odnosno porez na dohodak nasljedniku utvrđuje po istom izvoru dohotka koji se utvrđivao ostavitelju.

Nasljednik može:

- u ime i za račun ostavitelja podnijeti godišnju


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: