Input:

Izvanbilančni zapisi

20.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.14.1.1 Izvanbilančni zapisi

mr. sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Izvanbilančni zapisi predstavljaju evidenciju onih poslovnih događaja koji u trenutku nastanka nisu imali utjecaj na bilo koju bilančnu poziciju (poziciju aktive, pasive, prihoda, rashoda i rezultata poslovanja), odnosno nisu utjecali na temeljne knjigovodstvene kategorije. Primjerice, događaji koje će subjekt evidentirati u izvanbilančnim zapisima najčešće se odnose na evidentiranje:

- upotrebe tuđe imovine kojoj subjekt raspolaže, tj. roba se nalazi kod poduzetnika, a nije u njegovom vlasništvu (tuđa roba i materijal na doradi, tuđa oprema na popravku, roba primljena u komisijsku prodaju, posuđena tuđa opremu, primljena tuđa ambalaža i dr.),

- potencijalnih obveza,

- iznosa odobrenih kredita koje društvo još nije aktiviralo,

- vrijednosnih papira (izdanih ili primljenih) kao sredstvo osiguranja naplate (mjenice, zadužnice) i

- hipotekarnog prava, i sl.

Međutim, takvi poslovni događaji u budućnosti mogu, pod utjecajem određenih okolnosti poprimiti novo obilježje i utjecati na bilančne pozicije. U tom slučaju, potrebno ih je isknjižiti iz izvanbilančne evidencije. S druge strane, ako u budućnosti ne nastupe nikakve okolnosti koje bi utjecale na priznavanje ovih zapisa kao bilančnih pozicija, izvanbilančne zapise potrebno je također


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: